[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Aekudon.com & Powered by ## Aekudon 1.10 plus ##

ข่าวสารเอกอุดร (AEKUDON NEWS)

 
  

27 / ก.ค. / 2561 : 2561
คณะกรรมการบริหาร คณะแพทย์ และพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร อาเศียรวาท ถวายพระพรชัย
คณะกรรมการบริหาร คณะแพทย์ และพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร อาเศียรวาท ถวายพระพรชัย [เข้าชม 22147 ]
 Rating :
 • Currently 2.40/5
27 / ก.ค. / 2561 : 2561
ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรบริจาคเงิน 100,000,000.00 กีบ
ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรบริจาคเงิน 100,000,000.00 กีบ [เข้าชม 22748 ]
 Rating :
 • Currently 1.80/5
27 / ก.ค. / 2561 : 2561
ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรบริจาครถยนต์ PAJERO 4WD ให้มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรบริจาครถยนต์ PAJERO 4WD ให้มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน [เข้าชม 22764 ]
 Rating :
 • Currently 2.20/5
21 / มิ.ย. / 2561 : 2561
งานสานสัมพันธ์ตัวแทนประกันครั้งที่ 3
งานสานสัมพันธ์ตัวแทนประกันครั้งที่ 3 [เข้าชม 24325 ]
 Rating :
 • Currently 2.67/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ให้กับชมรม Udonthani Senior GOLF
มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ให้กับชมรม Udonthani Senior GOLF [เข้าชม 23339 ]
 Rating :
 • Currently 2.33/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร [เข้าชม 23697 ]
 Rating :
 • Currently 2.33/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือพิธีสถาปนากรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือพิธีสถาปนากรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร [เข้าชม 24179 ]
 Rating :
 • Currently 2.33/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี
เนื่องในโอกาสเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี [เข้าชม 23983 ]
 Rating :
 • Currently 2.50/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร
เนื่องในโอกาสให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร [เข้าชม 23655 ]
 Rating :
 • Currently 2.67/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารงานโรงพยาบาลเอกอุดร
เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารงานโรงพยาบาลเอกอุดร [เข้าชม 23978 ]
 Rating :
 • Currently 3.00/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท อุดรพัฒนา(1994) จำกัด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท อุดรพัฒนา(1994) จำกัด [เข้าชม 23707 ]
 Rating :
 • Currently 2.33/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2561
มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2561 [เข้าชม 23843 ]
 Rating :
 • Currently 2.50/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  [เข้าชม 6880 ]
 Rating :
 • Currently 2.67/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกอุดร ผ่านการตรวจ External Audit
เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกอุดร ผ่านการตรวจ External Audit [เข้าชม 6890 ]
 Rating :
 • Currently 3.67/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น
เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขา สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น [เข้าชม 6926 ]
 Rating :
 • Currently 2.33/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสได้รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
เนื่องในโอกาสได้รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” [เข้าชม 5245 ]
 Rating :
 • Currently 2.00/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเข้าพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่น
เนื่องในโอกาสเข้าพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ [เข้าชม 5241 ]
 Rating :
 • Currently 1.50/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
มอบเงินบริจาค 1,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
มอบเงินบริจาค 1,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม [เข้าชม 5315 ]
 Rating :
 • Currently 1.00/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561
เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 [เข้าชม 5119 ]
 Rating :
 • Currently 2.50/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเข้าตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน
เนื่องในโอกาสเข้าตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน [เข้าชม 5069 ]
 Rating :
 • Currently 2.50/5

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

CopyRight : 2005   Aekudon.com   All rights Reserved.
555/5   Posri Rd. Amphur Muang  Udonthani Province 41000  Tel. (+66  42) 342555   fax (+66  42)  341033
Email:
computer@aekudon.com,info@aekudon.com


## Aekudon 1.10 plus ##   | ADMIN | by สมัครงาน | แผนกคอมพิวเตอร์ | Webmail