[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Aekudon.com & Powered by ## Aekudon 1.10 plus ##

ข่าวสารเอกอุดร (AEKUDON NEWS)

 
  

27 / ก.ค. / 2561 : 2561
คณะกรรมการบริหาร คณะแพทย์ และพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร อาเศียรวาท ถวายพระพรชัย
คณะกรรมการบริหาร คณะแพทย์ และพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร อาเศียรวาท ถวายพระพรชัย [เข้าชม 19664 ]
 Rating :
 • Currently 2.75/5
27 / ก.ค. / 2561 : 2561
ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรบริจาคเงิน 100,000,000.00 กีบ
ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรบริจาคเงิน 100,000,000.00 กีบ [เข้าชม 20230 ]
 Rating :
 • Currently 2.00/5
27 / ก.ค. / 2561 : 2561
ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรบริจาครถยนต์ PAJERO 4WD ให้มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรบริจาครถยนต์ PAJERO 4WD ให้มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน [เข้าชม 20288 ]
 Rating :
 • Currently 2.50/5
21 / มิ.ย. / 2561 : 2561
งานสานสัมพันธ์ตัวแทนประกันครั้งที่ 3
งานสานสัมพันธ์ตัวแทนประกันครั้งที่ 3 [เข้าชม 21915 ]
 Rating :
 • Currently 3.00/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ให้กับชมรม Udonthani Senior GOLF
มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ให้กับชมรม Udonthani Senior GOLF [เข้าชม 20802 ]
 Rating :
 • Currently 2.60/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร [เข้าชม 21188 ]
 Rating :
 • Currently 2.60/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือพิธีสถาปนากรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือพิธีสถาปนากรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร [เข้าชม 21666 ]
 Rating :
 • Currently 2.60/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี
เนื่องในโอกาสเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี [เข้าชม 21504 ]
 Rating :
 • Currently 2.80/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร
เนื่องในโอกาสให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร [เข้าชม 21165 ]
 Rating :
 • Currently 3.00/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารงานโรงพยาบาลเอกอุดร
เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารงานโรงพยาบาลเอกอุดร [เข้าชม 21516 ]
 Rating :
 • Currently 3.33/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท อุดรพัฒนา(1994) จำกัด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท อุดรพัฒนา(1994) จำกัด [เข้าชม 21221 ]
 Rating :
 • Currently 2.60/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2561
มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2561 [เข้าชม 21336 ]
 Rating :
 • Currently 2.80/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  [เข้าชม 6361 ]
 Rating :
 • Currently 2.67/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกอุดร ผ่านการตรวจ External Audit
เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกอุดร ผ่านการตรวจ External Audit [เข้าชม 6360 ]
 Rating :
 • Currently 3.67/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น
เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขา สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น [เข้าชม 6398 ]
 Rating :
 • Currently 2.33/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสได้รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
เนื่องในโอกาสได้รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” [เข้าชม 4765 ]
 Rating :
 • Currently 2.00/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเข้าพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่น
เนื่องในโอกาสเข้าพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ [เข้าชม 4788 ]
 Rating :
 • Currently 1.50/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
มอบเงินบริจาค 1,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
มอบเงินบริจาค 1,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม [เข้าชม 4830 ]
 Rating :
 • Currently 1.00/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561
เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 [เข้าชม 4637 ]
 Rating :
 • Currently 2.50/5
12 / มิ.ย. / 2561 : 2561
เนื่องในโอกาสเข้าตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน
เนื่องในโอกาสเข้าตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน [เข้าชม 4603 ]
 Rating :
 • Currently 2.50/5

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

CopyRight : 2005   Aekudon.com   All rights Reserved.
555/5   Posri Rd. Amphur Muang  Udonthani Province 41000  Tel. (+66  42) 342555   fax (+66  42)  341033
Email:
computer@aekudon.com,info@aekudon.com


## Aekudon 1.10 plus ##   | ADMIN | by สมัครงาน | แผนกคอมพิวเตอร์ | Webmail