ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลเอกอุดร ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อสอบถาม

คุณ วาสนา ตุกไธสง ผู้จัดการพยาบาล โทรศัพท์ 081-991-9911

คุณ บังอร ด่านกลาง ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 081-769-0865

แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 042-342-555 ต่อ 1421

หรือ สมัครงานได้ที่โรงพยาบาลเอกอุดร ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ตำแหน่งงานว่าง อัพเดทเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
22/05/2020 พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ห้องผ่าตัด 1 แผนกห้องผ่าตัด
22/05/2020 พนักงานทรัพยากรบุคคล (งานศูนย์คุณภาพ) 1 ศูนย์คุณภาพ
22/05/2020 พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม 1 แผนกไตเทียม
22/05/2020 หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก 1 แผนกผู้ป่วยนอก
22/05/2020 ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล 1 แผนกทรัพยากรบุคคล
22/05/2020 ผู้จัดการการตลาด 1 แผนกการตลาด
05/02/2020 พยาบาลวิชาชีพ OR หลายอัตรา แผนกห้องผ่าตัด