หน่วยงานบริการ

หน่วยงานบริการ

โรงพยาบาลเอกอุดร เปิดบริการ 8.00 - 20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานบริการเคลมประกันคนไข้

งานบริการเคลมประกันคนไข้

โรงพยาบาลเอกอุดร ยินดีให้บริการ ผู้ป่วยที่มีประกันชีวิตทุกบริษัท ไม่ว่าคุณจะมีกรมธรรม์ อะไร ? แบบไหน? จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณมีได้อย่างไร? ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะต้องปรึกษาใคร โรงพยาบาลเอกอุดร มีแผนกเคลมประกันไว้คอยบริการให้คำปรึกษา ช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ทุกกรณี

งานบริการคนไข้นอก

งานบริการคนไข้ใน

 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยนอกที่มีสิทธิเบิกประกัน
 • ให้บริการเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถโดยใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.
 • ให้บริการในกรณีขอประวัติผู้ป่วยเพื่อส่งบริษัทประกันหรือเปลี่ยนสถานพยาบาล
 • ดำเนินการในกรณีผู้ป่วยขอใบเคลมประกันและใบรับรองแพทย์ เพื่อไปตั้งเบิก
 • ให้บริการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลรวมถึงการจัดส่งคืนใบชันสูตรบาดแผล หรือเอกสารทางคดีอื่นๆ
 • ให้บริการเยี่ยมคนไข้ และแจ้งสิทธิผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของผู้เอาประกันชีวิต และผู้ประสบภัยจากรถทุกราย
 • ให้บริการเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถโดยใช้สิทธิ์ ตามพ.ร.บ. ให้บริการในกรณีขอประวัติผู้ป่วยเพื่อส่งบริษัทประกัน หรือเปลี่ยนสถานพยาบาล
 • ดำเนินการในกรณีผู้ป่วยขอใบเคลมประกันและใบรับรองแพทย์ เพื่อไปตั้งเบิก
 • ให้บริการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลรวมถึงการจัดส่งคืนใบชันสูตรบาดแผล หรือเอกสารทางคดีอื่น ๆ
 • เมื่อประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินโปรดนำผู้ประสบภัยเข้ามารับการรักษาทันที แล้วทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อบริษัทประกันภัย และแนะนำญาติในการจัดเตรียมเอกสารมาให้ภายหลัง
ศูนย์บริการลูกค้า

เปิดบริการ 8.00 - 20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีห้องตรวจรวมทั้งหมด 20 ห้อง ประกอบด้วย คลินิกต่าง ๆ ดังนี้

 • อายุรกรรม
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ
 • สูติ-นรีเวชกรรม
 • ตา หู คอ จมูก
 • กุมารเวชกรรม
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์สลายนิ่วด้วยช็อคเวฟ
 • ศูนย์ไตเทียม

ลูกค้าภายนอก

 • ให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้มารับบริการทั่วไป/รับเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ
 • บริหารจัดการรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลมประกัน
 • ดูแลตรวจสอบเอกสารในการวางบิล พรบ./ใบรับรองแพทย์/ใบเคลม
 • เก็บรวบรวมแบบสอบถามประมวลผลให้ศูนย์คุณภาพ และนำเสนอผู้บริหาร
 • ให้บริการโทรศัพท์แจ้งเตือนนัด

ลูกค้าภายใน

 • ให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้มารับบริการทั่วไป/รับเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ
 • ให้บริการจองห้องพัก /แนะนำการให้บริการทั่วไป
 • เก็บรวบรวมแบบสอบถามประมวลผลให้ศูนย์คุณภาพ และนำเสนอผู้บริหาร
 • บริหารจัดการในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลมประกัน โดยประสานกับทีมแพทย์ บริษัทประกันและผู้มารับบริการ
แผนกเวชระเบียน

เปิดบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีห้องตรวจรวมทั้งหมด 20 ห้อง ประกอบด้วย คลินิกต่าง ๆ ดังนี้

 • อายุรกรรม
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ
 • สูติ-นรีเวชกรรม
 • ตา หู คอ จมูก
 • กุมารเวชกรรม
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์สลายนิ่วด้วยช็อคเวฟ
 • ศูนย์ไตเทียม

ตรวจรักษาทั่วไป จัดทำแฟ้มเวชระเบียน , ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล, เตรียมเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล - วางบิล ,นำแฟ้มส่งตรวจที่จุดตรวจ

ตรวจกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จัดทำแฟ้มเวชระเบียน , ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล, เตรียมเอกสารประกอบการเบิก-วางบิล ,นำแฟ้มส่งตรวจที่จุดตรวจด้วยความรวดเร็วเพราะผู้รับบริการที่แผนกฉุกเฉินจะเป็นผู้รับบริการที่มีอาการรุนแรงและต้องการช่วยความช่วยเหลือด่วน

ตรวจสุขภาพ จัดทำแฟ้มเวชระเบียน, นำแฟ้มส่งที่แผนกตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ จัดทำแฟ้มเวชระเบียน, นำแฟ้มส่งที่แผนกตรวจสุขภาพ